TOIK | 1. mai 2023 | toikbredde.media@gmail.com

DOMMERSIGNERING


«DOMMERSIGNERING – Sigbjørn Nerhus»

Sigbjørn Nerhus har signert en ny kontrakt med klubben som binder han til Tønsberg de neste 3 sesongene.
Sigbjørn er en dommer under god utvikling og begynner å få bra med erfaring under vingene, og vi er glade for å få han med på laget videre! sier dommeransvarlig, Per Marius Wilhelmsen.

Nerhus er Regionsdommer og dømmer alt fra klubbnivå til U-16. Han vil også være en viktig ressurs for klubben med tanke på utvikling og veiledning av de unge dommerne.


Se også disse postene:


Til alle nyheter


Til alle nyheter under "TOIK"