Engasjert i nærområdet

Engasjert i nærområdet

Tønsberg og omegn ishockeyklubb (TOIK) ønsker å ha en sosial profil, og vil derfor gi et
tilbud til alle som ønsker å spille ishockey i klubben vår. Vi ønsker videre at flest mulig skal
kunne spille ishockey lengst mulig, samt bidra til god folkehelse.

Vi vet samtidig at økonomi er en barriere for noen, og kan være årsaken til at ikke alle barn
og unge som ønsker får muligheten til å spille hockey i TOIK. Derfor har vi iverksatt tiltak
som forhåpentligvis bidrar til at færre barn og unge faller utenfor samfunnet. Vi i TOIK har
valgt å samle tiltakene under fanen «Engasjert i nærområdet».

1. Gratis Hockeyskole

Alle barn i alderen 4-9 år tilbys gratis hockeyskole

2. Gratis utlån av utstyr

Alle barn og unge som ønsker å prøve ishockey tilbys gratis lån av hjelm, kølle og skøyter.

3. Søskenmoderasjon

Alle barn og unge (opp til 19 år) får søskenmoderasjon i klubben.
25% rabatt på treningsavgift for søsken nr. 1
50% rabatt på treningsavgift for søsken nr. 2, 3, 4 osv.

4. TOIK-fondet

Et eget fond som vil gi støtte til barn og unge U8-U18 i form av økonomisk støtte.

Én spiller kan søke om inntil kr 1 500 i støtte per sesong.

Se PDF-dokument (TOIK-Fondet)
Image
TOIK-fondet (PDF)