TOIK | 3. mars 2022 | Admin

Innkalling til årsmøte


Til medlemmene i Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb Bredde

Innkalling til årsmøte i Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb Bredde 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb Bredde.

Årsmøtet avholdes torsdag 31. mars 2022 kl. 19.00 i Klubbhuset/VIP’en i Tønsberg Ishall.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 17. mars 2022 til toikbredde.midler@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet ved henvendelse til e-post toikbredde.midler@gmail.com.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb Bredde (TOIK) i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til TOIK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se TOIKs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Catherine Ranke kontaktes på tlf 920 92 404.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret

Forslagsmal.pdf


Se også disse postene:


Til alle nyheter


Til alle nyheter under "TOIK"