Ny i klubben?

Fra hockeyskole til a-lag

Ny i klubben?

Fra hockeyskole til a-lag

Velkommen til Tønsberg og omegn ishockeyklubb (TOIK)!

TOIK er en klubb som favner bredde, der av mottoet vårt; Fra hockeyskole til a-lag. Vi holder til i Tønsberg ishall i Messeområdet. Ved utgangen av 2021 hadde vi 230 aktive medlemmer, jenter som gutter – og i alle aldere, fra 4 til 82 år. Alle våre spillere er fordelt på ulike lag, der seriespill og turneringer er administrert av Norges ishockeyforbund Region Viken vest.

Micasa Skøyte- og hockeyskole

På Hockeyskolen er fokuset å lære og mestre det å gå på skøyter. Og uansett barnets nivå på skøyter, er vår erfaring at barn lærer og mestrer skøyter veldig fort. Les med om Micasa skøyte- og hockeyskole under fanen Lag og treningsgrupper.

U8 er det første møte med et lag og er for spillere som er født i 2015 og 2016 (sesongen 2022-2023). Dette laget har to treninger i uken, og deltar i regionsserie på østlandsområdet. Les mer om U8 og de andre lagene under fanen Lag og treningsgrupper.

Medlemskap

Som spiller i TOIK må du være medlem i klubben. I tillegg ønsker vi oss støttemedlemmer. Alle foreldre, søsken, besteforelder og andre hockeyinteresserte er velkomne som medlemmer.

Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig at opplysningene som er registrert er korrekte. Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer. Les mer om Min idrettminidrett.nif.no

Lisens

Fra U13 må alle spillere betale for spillerlisens. Du blir tilsendt lisensfaktura på e-post hvert år. Det er to muligheter for betaling, enten online via minidrett.no eller via nettbank. Mer utfyllende info finner du på hockey.no

Kanal for informasjon- og kommunikasjon

Praktisk informasjon om treningstider, kamper og innbetaling medlem- og treningsavgift m.v., blir gitt gjennom Spond.com. Hvert lag har sin egen spond-gruppe.

Kontakt oss dersom du ikke er tilknyttet en av TOIK sine grupper i Spond.

Overgang fra skøyte- og hockeyskole til aldersbestemte lag

Overgang fra hockeyskolen til aldersbestemte lag (U8 og oppover) skal avtales mellom trener på skøyte og hockeyskolen, lagleder på det aktuelle aldersbestemte laget (avhengig av barnets alder) og foresatte. Introduksjon til aldersbestemte lag kan skje gjennom hele sesongen. Ny spillere skal fortrinnsvis innom skøyte- og hockeyskolen 3 ganger før de kan sendes videre til aldersbestemte lag. Dette fordi vi ønsker at alle barn skal lære basale skøyteøvelser før de debuterer på U-lagene.

Laglederne for de aldersbestemte lagene flytter spilleren i Spond fra hockeyskolen til lagets Spond gruppe der foresatte kan finne informasjon om treningstider, kamper og dugnader mm. Treningsavgift og medlemsavgift vil også bli sendt ut via Minidrett (per mail).

Bekledning og utstyr

Det eneste du må ha for å være med på hockeyskolen er hjelm, votter/hansker og skøyter. Dette holder i første omgang. Skøyter, hjelm og kølle kan du også låne i hallen. Etter hvert blir riktig utstyr viktig. Det er forventet at barn på aldersbestemte lag holder utsyr selv. Utstyr kan kjøpes nytt, men vi anbefaler at utstyr kjøpes brukt, blant annet finnes det flere kjøpe/bytte-grupper på Facebook. Finn.no er et nyttig sted for brukt hockeyutstyr.

TOIK har avtale med Torshov sport, der medlemmene får rabatter. Men vi anbefaler som nevnt at utstyr fortrinnsvis kjøpes brukt.

Foresatte på is

For de mest uerfarne barna på skøyte- og hockeyskolen er det greit å ha med seg en voksen på isen. Da må du ha på deg hjelm og skøyter.

Velger du å være med på isen setter vi stor pris på at du også hjelper andre barn ved mulighet. Det kan fort bli mange småtasser og ditt bidrag med en hjelpende hånd er verdifullt.

Hvis barnet ditt ikke lenger trenger din hjelp ønsker vi at du tilbringer tiden på tribunen eller i innbytterboksene. Det vil gjøre det enklere for barnet ditt og treneren å bli godt kjent.

Om du derimot synes det er gøy å være med på is og bidra er du velkommen til å melde deg som frivillig. Ta da kontakt med en trener/lagleder, se kontaktinformasjon under fanen Lag og treningsgrupper.

Image