Priser

Priser

Priser 2023-2024

På TOIKs årsmøte 2023 ble medlems- og treningsavgiften fastsatt til følgende:

Kr. 1.000,- Jentene
Kr. 2.300,- U7-U10
Kr. 3.300,- U11-U12
Kr. 4.300,- U13-U14
Kr. 5.000,- U15-U16
Kr. 6.300,- U18-U21

Kr. 3.500,- Oldboys
Kr. 3.500,- Leftovers
Kr. 4.500,- B-laget

Skøyteslip er inkludert i treningsavgiften.
Micasa Skøyte- og hockeyskole er gratis for sesongen 2023-2024.