Priser

Priser

Priser 2022-2023

På TOIKs årsmøte 2021 ble medlems- og treningsavgiften fastsatt til følgende:

Kr. 2.300,- U8-U10
Kr. 3.300,- U11-U12
Kr. 4.300,- U13-U14
Kr. 5.300,- U15-U16
Kr. 6.300,- U18-U21

Kr. 3.000,- Oldboys
Kr. 3.000,- Leftovers
Kr. 5.000,- B-laget

Kr. 700,- Jentehockey

Skøyteslip er inkludert i treningsavgiften.

Micasa Skøyte- og hockeyskole er gratis for sesongen 2022-2023.