Strategiplan

Strategiplan

TOIKs strategiplan

TOIKs strategiplan 2022-2025 er styringsdokumentet for hele klubben. Den ble vedtatt på årsmøte 2021 og gir retningen som styret skal jobbe etter.

Se PDF-dokument her
Image
TOIKs strategiplan 2022-2025