Styret informerer

Jevnlig informasjon til alle som har en interesse for TOIK og Tønsberg Vikings. Informasjonen kan bestå av viktige styrebeslutninger, fremtidige arrangementer, hendelser, eller om andre forhold som styret mener er viktig å få informert om.

Styret informerer

Jevnlig informasjon til alle som har en interesse for TOIK og Tønsberg Vikings. Informasjonen kan bestå av viktige styrebeslutninger, fremtidige arrangementer, hendelser, eller om andre forhold som styret mener er viktig å få informert om.