TOIK | 17. november 2022 | Admin

TOIK deltok på åpen høring


For 3 uker siden inviterte vi politikerne til ishallen. Mandag ettermiddag var det politikernes tur til å inviteres oss i TOIK.

Anledning var ordførerens invitasjon til åpen høring på rådhuset, der alle lag og foreninger fikk muligheten til å si sin mening om forslag til budsjett 2023 for Tønsberg kommune.

Vi takket selvsagt ja til invitasjonen, og deltok med to representanter. På høringen deltok også politikere fra partiene og kommuneadministrasjonen.

TOIK hadde i forkant av budsjettprosessen søkt om gratis isleie for barn og unge i helgene. Administrasjonen innstilte på avslag i saksfremlegget til Utvalg for kultur, idrett og folkehelse. Politikerne i utvalget derimot, ønsket å behandle søknaden og innspillene våre i budsjettprosessen.

Derfor var det viktig for oss å benytte denne medvirkningsarenaen til å fortelle hvorfor vi mener gratis isleie i helgene er viktig, og hvilke konsekvenser dette kan få for barn og unge.

Det er to grunner til at vi må benytte helgene til å avvikle våre aktiviteter:

1) Våre lag må som oftest spille kamper i helgene. Dette på grunn av lang avstand til motstanderlag. Eksempelvis spiller vi kamper mot Ringerike, Halden, Gjøvik og Furuset, dette gjelder også de yngste lagene. I år spiller også lag fra Vestlandet og Nord-Norge i Tønsberg ishall. Dette er vår hverdag, eller helg om dere vil.

2) Ishockey har blitt populært blant barn og unge, heldigvis. Istid er et knapphetsgode i Tønsberg og vi må nå også bruke mer av helgene til ordinære treninger. I tillegg deler vi også hallen med andre skøyteidretter.

I sum er isleie i helgene en betydelig kostnad for klubben. Dette kan få konsekvenser for barn og unge. Enten gjennom økt treningsavgift eller mindre tid på is.

I tillegg er det verdt å nevne at fra fredag ettermiddag til søndag kveld driftes ishallen av lag og foreninger, med blant annet kjøring av is. TOIK bidrar betydelig i dugnadsarbeidet med å holde ishallen åpen i helgene.

Vi takker nok engang politikerene og kommuneadministrasjonen for at de tok oss godt i mot og lyttet til vårt budskap✌️

www.tonsberg.kommune.no/aktuelt/si-din-mening-om-budsjettforslaget.27290.aspx

www.tonsberg.kommune.no/aktuelt/ma-bruke-sparepenger.27225.aspx


Se også disse postene:


Til alle nyheter


Til alle nyheter under "TOIK"