VIKINGS | 8. desember 2021 | Admin

Vikings – Skien 15. Desember – Billetter og Covid-restriksjoner


Nye nasjonale Covid-restriksjoner innføres nå og medfører konsekvenser for kampen mot Skien i neste uke.

Med erfaring fra i fjor så har vi et opplegg for oppmerking av seter (såkalte tilviste plasser) som er i henhold til gjeldende regler og som medfører at vi kan ha noe flere tilskuere enn når vi har fri plassering på tribunen. Vi vil forberede hallen for dette i kommende kamp mot Skien.

Med erfaringer fra i fjor så kan vi da ha ca 110 personer/publikum på våre hjemmekamper.

Følgende opplegg for billetter vil bli gjennomført:

– 75 billetter legges ut på nett for salg (barn, voksne og honnør).

– Noen billetter vil bli holdt av til sponsorer som ønsker å komme, samt noen billetter til A-lagsspillerne.

– De resterende billetter etter overnevnte fordeling vil bli lagt ut for salg i billett-luken i hallen i forkant av kampen.

I tillegg vil alle andre gjeldende Covid-restriksjoner bli gjennomført på arrangementet.

Vi beklager at vi må begrense adgangen til arrangementet, men vi vil optimalisere dette innenfor gjeldende regler og forsvarlig gjennomføring av arrangementet.

Vel møtt til kamp!

Nye corona-tiltak fra 9. desember (hockey.no)


Se også disse postene:


Til alle nyheter


Til alle nyheter under "VIKINGS"