TOIK | 10. oktober 2022 | Admin

ÅPEN HALL i høstferieuka!


TOIK inviterer alle som har lyst til frilek på is i Tønsberg ishall.

Hallen er åpen i tidsrommet:

Onsdag 12.10: 15:15 – 17:45
Lørdag 15.10: 09:00 – 12:00

Åpen hall er et lavterskeltilbud der isen står til disposisjon for fri bruk, og hvor dere organiserer leken selv. Enten det er løkkehockey eller sisten.

I dette tidsrommet er det tillatt med kølle & puck på hele isflata.

Tilbudet er GRATIS!


Se også disse postene:


Til alle nyheter


Til alle nyheter under "TOIK"