TOIK | 28. februar 2024 | Admin

Hvordan bli medlem i klubben?


Her finner du en fremgangsmåte på hvordan du kan melde inn deg og familien din i vår klubb.

Alle aktive spillere, også de som trener på vår skøyte- og hockeyskole, skal meldes inn i minidrett.no.

Alle, også foreldre og familiemedlemmer, kan bli støttemedlemmer i TOIK.

Vi ønsker deg velkommen som medlem i klubben.


Fremgangsmåte minidrett.no

Se også disse postene:


Til alle nyheter


Til alle nyheter under "TOIK"