TOIK | 11. mars 2024 | Admin

Innkalling til årsmøte


Til medlemmene i Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb Bredde

Innkalling til årsmøte i Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb Bredde 2023.

Styret innkaller herved til årsmøte i Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb Bredde.

Årsmøtet avholdes torsdag 11. april 2024 kl. 19.00 i Klubbhuset/VIP’en i Tønsberg Ishall.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 28. mars 2024 til toikbredde.midler@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet ved henvendelse til e-post toikbredde.midler@gmail.com.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb Bredde (TOIK) i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til TOIK.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se TOIKs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Catherine Ranke kontaktes på tlf 920 92 404.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret i TOIK


Forslagsmal

Se også disse postene:


Til alle nyheter


Til alle nyheter under "TOIK"