TOIK | 31. januar 2024 | Admin

Klubbens årsmøte er fastsatt til torsdag 11. april


Valgkomiteen ønsker innspill fra eller på personer som er villig til å stille seg til disposisjon for et verv i styret eller kontrollkomité.

Vår oppgave er å innstille på kandidater som samlet dekker klubbens behov for variert og relevant kompetanse samt ivareta at styret også «speiler» klubbens medlemsmasse.

Dersom et slikt verv er av interesse bes du innen 2 uker sende en @ mail med litt info om deg selv til en av oss i VK:

Gerhard Nilsen (gerhnilsen@gmail.com)
Andreas Aulin (andreas.aulin@gmail.com)
Cathrine Eriksen (cat.erik@gmail.com)
Sigrun Våge (sigrun_vaage@hotmail.com)

Hilsen
Gerhard Sr
Valgkomiteens leder


Foto: Norges idrettsforbund


Se også disse postene:


Til alle nyheter


Til alle nyheter under "TOIK"