VIKINGS | 21. april 2023 | toikbredde.media@gmail.com

Tønsberg Vikings Sportskomite


Tønsberg Vikings Sportskomite

TOIK har gjort noen endringer i den sportslige organiseringen i klubben.

En Sportskomite har blitt etablert som skal kun jobbe med A-laget og ha ansvaret for planlegging av A-lagets aktiviteter, følge opp trenere, spillere, supportapparat, og håndtere alle saker relatert til A-laget.

Kommende sesong vil Sportskomiteen bestå av Anders B. Gundersen (avgått Styreleder) og Roar Berg (avgått Nestleder/Sportslig Leder).

«Vi ønsket å få et enda større fokus på A-laget og sikre en enda mere profesjonell drift av dette laget. Anders og jeg vil nå få muligheten til kun å fokusere på A-laget og forhåpentligvis vil dette bidra til å heve nivået på alt vi driver med rundt dette laget fremover», sier Roar Berg


Se også disse postene:


Til alle nyheter


Til alle nyheter under "VIKINGS"